Cô giáo như mẹ hiền

 • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ RÈN KĨ NĂNG RỬA TAY LỚP MG 5T C
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng rèn kĩ năng rửa tay
 • Bài giảng chủ đề bản thân Lớp MG 5T C
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
  Làm quen chữ cái O, Ô, Ơ 
 • Bài giảng điện tử: Khám phá xã hội: Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: LQVH: Truyện " Ba cô gái"
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 83 lượt tải | 0 file đính kèm
  TRUYỆN BA CÔ GÁI.ppt
 • Bài giảng điện tử: KPXH: Trò chuyện về ngôi nhà của bé
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 105 lượt tải | 0 file đính kèm
  TRO CHUYEN VE NGOI NHA CUA BE.ppt
 • Bài giảng điện tử: Làm quen văn học truyện " Tay phải tay trái"
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 115 lượt tải | 0 file đính kèm
  CHUYEN TAY PHAI TAY TRAI.pptx
 • Giáo án điện tử: Bé biết gì về luật giao thông - Lớp MG 5T- Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 129 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Làm quen văn học " Truyện Nhím con kết bạn: Lớp MG 5 tuổi. Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT- SỐ 8 TIẾT 1 - CHỦ ĐỀ ĐV NUÔI TRONG GIA ĐÌNH - TRƯỜNG MN SƠN HÒA
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN THI GVG TRƯỜNG: DẠY VẬN ĐỘNG MÚA: CHÁU THƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 704 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐỀ TÀI: Vận động minh họa: múa “Cháu thương chú bộ đội”Nghe hát “Màu áo chú bộ đội”TCÂN: Nghe tiết tấu đoán tên bài hátI. Kết quả mong đợi:1. Kiến thức:- Trẻ biết hát và vận động minh họa phù hợp với lời ca bài hát “ Cháu thương chú bộ đội”.- Trẻ ...