Cô giáo như mẹ hiền

 • Tạo hình lớp MG 3 Tuổi A
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 12 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hoạt động học của cô trò 3 tuổi A , Các bé tham gia học một cách say mê và hứng thú. Sau đây là một só hình ảnh của tiết hoạt động học Tạo hình.
 • Trò chuyện về các loại thực phẩm
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: LQTPVH: Thơ: Đàn gà con, Lớp MG 3 tuổi. Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử LQTPVH :Thơ "Làm bác sĩ", lớp mẫu giáo 3 tuổi, Trường mầm non Sơn Hòa.
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Trò chuyện về nghề bác sỹ. Lớp MG 3 tuổi, trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 111 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử LQVH "Thơ: Em làm thợ xây" , lớp mẫu giáo 3 tuổi, Trường Mầm non Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Làm quen với TPVH: Thơ: Chiếc quạt nan
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 119 lượt tải | 1 file đính kèm