Cô giáo như mẹ hiền

 • Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống, lớp MG 4 tuổi C, trường MN An Hòa Thịnh
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Khám phá khoa học: Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước.
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tạo hình lớp MG 3 Tuổi A
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 12 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hoạt động học của cô trò 3 tuổi A , Các bé tham gia học một cách say mê và hứng thú. Sau đây là một só hình ảnh của tiết hoạt động học Tạo hình.
 • Bài giảng điện tử: LQVH: Thơ " Đôi mắt của em"
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chuyện về bản thân bé và bạn
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • trò chuyện về bản thân và bạn
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chuyện về các loại thực phẩm
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ RÈN KĨ NĂNG RỬA TAY LỚP MG 5T C
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng rèn kĩ năng rửa tay
 • Bài giảng chủ đề bản thân Lớp MG 5T C
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
  Làm quen chữ cái O, Ô, Ơ 
 • Chủ đề trường mn
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
  TRò chuyện về các hoạt động ở trường mầm non
 • giáo án chủ đề Bản thân
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
  trò chuyện về sự khác biệt giữa tôi và bạn
 • BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO TRẺ
  | Trường Mầm non An Hoà Thịnh | 24 lượt tải | 1 file đính kèm