Sơn Hòa là một xã vùng trung du, có địa bàn thuận lợi cho giao thông đi lại nhưng cũng là một xã vùng trũng rốn lũ. Phía Đông giáp với xã Sơn Thịnh. Phía Tây giáp với xã Sơn An. Phía Nam giáp với xã Sơn Ninh. Phía Bắc giáp với xã Sơn Tiến. Là xã thuần nông có tổng diện tích đất theo ranh giới hành chính là 398,1 ha. Dân số toàn xã hiện có 662  hộ với 2068 nhân khẩu. Được chia thành 7 thôn. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững.

         Có 4 trường học đóng trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Trong đó 1 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường Trung học cơ sở, 1 trường Trung học phổ thông.

- Trường có 1 điểm trường, có 4 nhóm, lớp với 110 cháu.

  - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 11 người. Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 02 người; Giáo viên: 7 người. (Biên chế: 5; Hợp đồng 2) Nhân viên: 02 người.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

TT

Họ và tên

Ngày sinh

TĐ đào tạo

Số năm trong ngành GD

Số năm dạy tại trường hiện tại

BC (HĐ)

Đảng viên

Dạy nhóm, lớp

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Hoa

14/08/1975

ĐHSPMN

23

23

BC

X

MG 5T

01692715769

lehoa74sonhoa@gmail.com

2

Đinh Thị Thành

07/12/1981

ĐHSPMN

18

18

BC

X

MG3T

0973348067

dinhthithanhmnsonhoa@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hiền

14/07/1974

ĐHSPMN

25

25

BC

X

Nhóm trẻ

01693146066

nguyenhien1974@gmail.com

4

Đinh Thị Anh Vân

10/05/1980

ĐHSPMN

18

18

BC

X

Nhóm trẻ

01665550791

linh301107@gmail.com

5

Đào Thị Ngọc Ánh

12/09/1991

ĐHSPMN

6

6

X

MG 5T

01668905000

daongocanh.gv@gmail.com

6

Lê Thị Luân

26/03/1981

ĐHSPMN

18

18

BC

X

MG 3T

0943674159

leluanmnsonhoa@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thơm

12/06/1982

ĐHSPMN

7

7

X

MG 4T

0974690284

nguyenthithom1982@gmail.com

           

 Danh sách này gồm có 7 người