Cô giáo như mẹ hiền

 • Võ Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0942708196
  • Email:
   votienyt@gmail.com
 • Đinh Thị Anh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365550791
  • Email:
   linh301107@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393146066
  • Email:
   nguyenhien1974@gmail.com
 • Lê Thị Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943674159
  • Email:
   leluanmnsonhoa@gmail.com
 • Đào Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368296458
  • Email:
   daongocanh.gv@gmail.com
 • Đinh Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973348067
  • Email:
   dinhthithanhmnsonhoa@gmail.com
 • Lê Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915549608
  • Email:
   lehoa74sonhoa@gmail.com
 • Trần Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư CB
  • Email:
   anhdaomn70@gmail.com
 • Trần Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916031110
  • Email:
   bichngoc210486@gmail.com
 • Võ Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0915095587
  • Email:
   votuyetkt@gmail.com